Algemene Voorwaarden

Door het aanvragen van het keurmerk van De Kleine Gast gaat de horecagelegenheid akkoord met de Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden zijn door de eigenaar van De Kleine Gast vastgesteld op 27 september 2018, en treden in werking met ingang van 1 oktober 2018. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst die De Kleine Gast met haar klanten sluit. De Algemene Voorwaarden kunnen tussentijds worden gewijzigd en/of aangevuld. De nieuwste en geldende versie downloadt u via onderstaande link.

Algemene Voorwaarden De Kleine Gast